@diogene: czyli bardzo skomplikowany wywód o N, + i = żeby udowodnić w ten sposób że:
2 = 1 + 1 -> 2 + 2 = 1 + 1 + 1 + 1 a 4 = 1 + 1 + 1 + 1 więc 2 + 2 = 4. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nie powiem: przyjemnie się to czyta, ale do wód taki średni ( ͡° ͜ʖ ͡°)