Niemcy mają już dość? Rośnie liczba napaści na muzułmanów ( XXX28 )

@mam_klucz_do_sracza: zrobia jak za Hitlera. Każą im wyjechać lub ich wytłuką