Niemcy w energetycznym szachu. Inwestycje w OZE hamują, a wkrótce braknie… ( jafczan )

@LGBT_v3: Jak atom w Niemczech może się rozwijać jak oni go chcą zamknąć do 2022 roku XD?