SJW tłumaczą, dlaczego przywłaszczenie kulturowe nie może dotyczyć nie-białych ( takasewykopowiczka )

@tornax: Przywłaszczenie kulturowe, to ja bym powiedział, że właśnie czarni uprawiają. Znaczy brać gotowy dorobek wypracowany przez białych, i zmienić np. fikcyjną postać istniejącą w kulturze jako biała na czarną. To jest właśnie zawłaszczanie kultury. Zamiast tworzyć własną kulturę, bohaterów i postaci tej kultury, łatwiej jednak wziąć gotowe i tylko podmienić. Nie z inspiracji białej sztuki stworzyć coś swojego (jak biali z inspiracji choćby bluesem stworzyli od cholery popularnych dziś gatunków muzycznych), tylko po prostu zawłaszczyć i zmienić na swoje, bez żadnego wkładu w dalszy rozwój i zmiany. No to jak ludzie mają podziwiać taką kulturę, która nie potrafi stworzyć nic swojego, uciekając się do przywłaszczenia żeby o niej mówiono.