Wymazać złe wspomnienia i zgrać pamięć na dysk. Sztuczna inteligencja opanowuje ( HaHard )

Naiwny, myśli że Internet mieści się w laptopie….

@staszaiwa: wiadomo, że nie w laptopie ( ͡° ͜ʖ ͡°)